Ingår fordonsskatten i månadspriset?

Nej, fordonsskatt ingår inte i månadspriset utan är en kostnad Transportstyrelsen tar ut. De fakturerar oss och vi vidarefakturerar dig som kund.

Läs mer på Transportstyrelsen webbsida när skatten faktureras.