Ingår fordonsskatten i månadspriset?

Nej, fordonsskatt ingår inte i månadspriset utan är en kostnad Transportstyrelsen tar ut. De fakturerar oss och vi vidarefakturerar dig som kund.

Läs mer på Transportstyrelsen webbsida när skatten faktureras.

Kan jag förtidslösa mitt operationella leasingavtal och vad kostar det i så fall?

Du kan förtidslösa efter 12 månader mot en avgift på 35% av återstående leasingavgifter och avgifter för Fleetpaket.
Ex:
Leasingavgiften är 4 000 kr och fleetpaketet är 1500 kr. Du har ett avtal på 36 månader och önskar lösa avtalet efter 18 månader, du har då 18 månader kvar av kontraktet. Lösenkostnaden blir då 5500 x 18 x 0,35 = 34 650 kr exkl. moms.

Vad är övermilskostnaden?

Övermilskostnaden varierar från bil till bil pga. olika priser, värdeminskning, service-kostnader samt försäkringskostnader. Idag är lägsta övermilskostnaden 12,5 kr exkl. moms och högsta 18,5 kr exklusive moms.

Vad ingår i månadskostnaden för erbjudanden på unifleet.se?

I erbjudandet ingår operationell leasingfinansiering med garanterat restvärde, service, försäkring inkl. hyrbilstillägg, en uppsättning vinterdäck, däckförvaring, däckskifte och administration.

Vad ingår inte i månadskostnaden?

Här nedan finner du exempel vad som inte ingår i månadskostnaden:

  • Underhållsmaterial så som t.ex. byte av glödlampor, oljor, torkarblad, säkringar eller påfyllning av spolarvätska.
  • Reparationer och/eller byte, om inget annat avtalat, så som bromsbelägg och bromsskivor.
  • Eventuella kostnader för självrisk i försäkringsärenden.
  • Drivmedel (inklusive el), tvätt, invändig och utvändig rekonditionering och vaxning.
  • Vägtrafikskatt, eventuella trängselavgifter, infrastrukturavgifter
  • Felparkeringsavgifter, böter och/eller andra skatter och avgifter hänförliga till Objektet eller brukandet av Objektet i Sverige och utomlands och andra liknade avgifter.
  • Onormalt slitage så som exempel märken, bucklor och/eller repor som når underliggande kaross, hål i interiör.

Vad innebär operationell leasing med garanterat restvärde?

Operationell leasing med garanterat restvärde innebär att restvärdet på bilen är garanterat inom ramen för den löptid och körsträcka som kontrakterats. Under förutsättning att bilen återlämnas inom ramen för normalt slitage och angiven körsträcka i avtalet kommer inga ytterligare kostnader att faktureras företaget. Ni som kund behöver således inte oroa er för bilens andrahandsvärde då detta är garanterat av laesinggivararen.

Varför är beloppet på första faktura högre?

Första fakturan innefattar förutom första månadshyran, leasing av interimsperioden från det att bilen levereras till den första nästkommande månad.