Är räntan rörlig eller fast?

Räntan är rörlig under kontraktstiden vilket innebär att leasingavgiften kan variera över tid.

Jag har flyttat. Bör jag anmäla det till er?

Det går bra, det enklaste är dock att be bilansvarig ändra uppgifterna i webportalen.

Kan jag förtidslösa mitt operationella leasingavtal och vad kostar det i så fall?

Du kan förtidslösa efter 12 månader mot en avgift på 35% av återstående leasingavgifter och avgifter för Fleetpaket.
Ex:
Leasingavgiften är 4 000 kr och fleetpaketet är 1500 kr. Du har ett avtal på 36 månader och önskar lösa avtalet efter 18 månader, du har då 18 månader kvar av kontraktet. Lösenkostnaden blir då 5500 x 18 x 0,35 = 34 650 kr exkl. moms.

Vad ingår i månadskostnaden för erbjudanden på unifleet.se?

I erbjudandet ingår operationell leasingfinansiering med garanterat restvärde, service, försäkring inkl. hyrbilstillägg, en uppsättning vinterdäck, däckförvaring, däckskifte och administration.

Vad innebär operationell leasing med garanterat restvärde?

Operationell leasing med garanterat restvärde innebär att restvärdet på bilen är garanterat inom ramen för den löptid och körsträcka som kontrakterats. Under förutsättning att bilen återlämnas inom ramen för normalt slitage och angiven körsträcka i avtalet kommer inga ytterligare kostnader att faktureras företaget. Ni som kund behöver således inte oroa er för bilens andrahandsvärde då detta är garanterat av laesinggivararen.

Varför är beloppet på första faktura högre?

Första fakturan innefattar förutom första månadshyran, leasing av interimsperioden från det att bilen levereras till den första nästkommande månad.

Vårt bolag är nystartat, kan vi få finansiering ändå?

Om bolaget är nystartat och inget bokslut finns registrerat hos Bolagsverket så kräver banken en första förhöjd hyra på 10-20% och/eller en personlig borgen från en majoritetsägare. Om detta accepteras finns förutsättningar för att krediten beviljas.

Vilka bolagsformer accepteras som kund?

Leasetagaren måste vara ett aktiebolag för att en kreditansökan skall kunna göras. Enskilda firmor, handelsbolag och kommanditbolag accepteras ej.